TERUG NAAR DE RESULTATEN

Flu-Ace Rookgascondensor
Warmterecuperatie uit processen en uit rookgassen van stoomketels  - SYNTHERM

Omschrijving

Flu-Ace technologie verbetert het rendement van ketel- en procesinstallaties, verschaft een significante terugverdientijd en vermindert emissies. Tot wel 90% van de warmte die normaal door de schoorsteen verloren gaat wordt door de Flu-Ace weer teruggewonnen. Dit is mogelijk door het unieke ontwerp, van direct contact van rookgas met vloeistof, waarbij zowel de voelbare als de latente warmte teruggewonnen kunnen worden, zelfs bij sterk wisselende belastingen. Daar waar een grote behoefte is aan continue warmte op een temperatuurniveau van 55°C tot 90°C een waarbij een groot aanbod van een continue stroom van restwarmte uit rookgassen of proces- dampen beschikbaar is, komt de Flu-Ace het meest tot zijn recht. • Verlaag uw energie- en productiekosten met Flu-Ace: Reduceert het energieverbruik van met gas, olie en biomassa gestookte installaties met 15% tot 35%; Reduceert broeikasgassen en andere emissies proportioneel aan de verlaging van het gebruik van fossiele brandstoffen; Een ter

Delen op: