Omschrijving

Barelen 2 x 2,5 m / 2 palen 2 m / 2 sokkels / 4 beugels

Verkeersborden