Batterijen - Cyclische batterijen

Contacteren

Omschrijving

De belangrijkste technische eigenschappen: dikkere platen platenraster met radiale geometrie actief materiaal met specifi eke samenstelling om de cyclische belasting op te vangen roosters met Pb/Sb/Sn/As/Se legering welke de weerstand tegen corrosie verbetert en optimaal contact tussen het actieve materiaal toelaat micro-poreuze rubber separatoren samen met glasvezel matten om het verlies van actief materiaal tegen te gaan. Door deze technische oplossingen en dankzij een nauwkeurige keuze van de gebruikte materialen geven onze batterijen de beste prestaties en verzekeren ze bewezen betrouwbaarheid en lange levensduur. ze bewezen betrouwbaarheid en lange levensduur. Prestaties in cycli volgens DIN De batterijen beantwoorden aan volgende specifi caties betreffende weerstand tegen ontlaad/laad-cycli: Semi-traction batteries 300 cycli volgens DIN 43 539 deel 3 600 cycli volgens DIN 40 757 De batterijtypes met positieve buisjesplaten “TP” voldoen daarenboven ook nog aan volgende specificaties: Traction Batteries 1250 cycli volgens DIN 40 767 De levensduur van de batterij, gemeten in ontlaad/laadcycli, hangt behalve van stipt en nauwkeurig onderhoud, ook af van andere parameters, zoals: de diepte van de ontlading, tussenladingen, de laadmethode en de laadfactor, de werktemperatuur en de eventuele onderhevigheid aan trillingen. Chemische reactie De chemische reactie bij het ontlaad en laadproces van de batterijen wordt voorgesteld aan de hand van volgende formule: