PERSOONSGEGEVENS PSEUDONIMISEREN - Oplossingen

Contacteren

Omschrijving

Onze basisdienst bestaat uit het pseudonimiseren van persoonsgegevens. Hiervoor passen we de principes van onomkeerbare pseudoniemen en indikken van gedrag toe. De gepseudonimiseerde gegevens zijn de bron voor verdere verwerking door onze opdrachtgevers. Realtime pseudonimiseren Door uw procesgegevens direct aan ons aan te bieden, kunnen wij als Trusted Third Party de gegevens direct pseudonimiseren. Hierdoor beschikt u nergens in uw proces over leesbare persoonsgegevens. Deze methode is, door onze gevalideerde proces en techniek, volledig conform de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt aan vakkundige pseudonimisering. Realtime pseudonimiseren kan onder andere worden ingezet voor location based services en fraudepreventie. Trusted Third Party Als Trusted Third Party hebben we geen belang bij de inhoud van de data. Door versleuteling is de data voor ons niet in te zien. Afgezien van de betekenisloze pseudoniemen bewaren we geen versleutelde gegevens...