PRIVACY CONSULTANCY - Oplossingen

Contacteren

Omschrijving

Viacryp biedt consultancy aan met betrekking tot haar pseudonimisatiediensten. In relatie met privacy governance kunnen we samen met u vaststellen of pseudonimiseren in uw context noodzakelijk en verstandig is. Daarnaast kunnen wij u samen met onze partners adviseren bij het inrichten van het proces rondom datagebruik. Hiermee bent u volledig in control en is het datagebruik binnen uw organisatie inzichtelijk, controleerbaar en reproduceerbaar. Integratie met dataplatforms De pseudonimisatiedienst kan worden geïntegreerd met een bestaand dataplatform. Hierdoor wordt het pseudonimisatieproces vast onderdeel van de bestaande dataprocessen Op voorhand pseudonimiseren Door data op voorhand te pseudonimiseren wordt de kans op negatieve gevolgen na een datalek of onrechtmatige verwerking geminimaliseerd terwijl de data wel maximaal bruikbaar is voor analyse- en onderzoeksdoeleinden. In 80% van de gevallen zal pseudonimiseren afdoende zijn omdat er geen herleidbare persoonsgegevens voor