Omschrijving

Gebruikers stellen hoge eisen aan moderne waterbaden op het gebied van functionaliteit en betrouwbaarheid. In het dagelijkse werk moet een waterbad bovenal één ding: probleemloos en onderhoudsarm functioneren. Om deze reden past JULABO bij de nieuwe waterbadserie PURA naast de beproefde functies vooral eenvoudige,intuïtieve bediening en een hoge materiaal- en componentkwaliteit toe. Het resultaat zijn functionele en hoogwaardige waterbaden die regelmatige temperatuurbeheersingstaken in het laboratorium vereenvoudigen en door hun robuuste constructie ook continue belasting zonder problemen weerstaan.

Laboratoria - apparaten en instrumenten

Wilt u meer informatie van de verkoper?