VIACRYP - Data protection - Software solutions & Consultancy

Nederland

Office Building Outline icon Dienstverlener

VIACRYP
Web icon
Contacteren

Als Trusted Third Party (TTP) biedt Viacryp software-oplossingen en persoonlijk advies met betrekking tot de bescherming en beveiliging van gegevens van uw organisatie of klanten. Gevoelige gegevens worden optimaal beschermd, zodat ze kunnen worden gebruikt voor anonieme data-analyse. Viacryp pseudonimiseert uw klantgegevens conform de wettelijke eisen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wilt u meer weten over de mogelijkheden binnen uw organisatie? Viacryp biedt u de mogelijkheid tot persoonlijk advies van een van onze ervaren privacy-specialisten. Als Trusted Third Party hebben we geen belang bij de inhoud van de data. Door versleuteling is de data voor ons niet in te zien. Afgezien van de betekenisloze pseudoniemen bewaren we geen versleutelde gegevens. De pseudoniemen slaan we voor een afgesproken periode op, om bij een volgende levering binnen dezelfde verwerkingsstraat dezelfde pseudoniemen te kunnen uitleveren. Dit maakt het voor onze klanten mogelijk historische analyses te doen of gegevens te archiveren na afloop van de wettelijke bewaartermijn. Het grote voordeel van de inzet van een Trusted Third Party voor het pseudonimiseren van data, is dat u aan al uw stakeholders (zoals toezichthouder en klanten) eenvoudig kunt aantonen dat pseudonimisatie technisch op de juiste manier gebeurt en het proces buiten de invloedsfeer van uw organisatie plaatsvindt.

Overzicht van de productcatalogus

Nederland

Onze basisdienst bestaat uit het pseudonimiseren van persoonsgegevens. Hiervoor passen we de principes van onomkeerbare pseudoniemen en indikken van gedrag toe. De gepseudonimiseerde gegevens zijn de bron voor verdere verwerking door onze opdrachtgevers. Realtime pseudonimiseren Door uw procesgegevens direct aan ons aan te bieden, kunnen wij als Trusted Third Party de gegevens direct pseudonimiseren. Hierdoor beschikt u nergens in uw proces over leesbare persoonsgegevens. Deze methode is, door onze gevalideerde proces en techniek, volledig conform de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt aan vakkundige pseudonimisering. Realtime pseudonimiseren kan onder andere worden ingezet voor location based services en fraudepreventie. Trusted Third Party Als Trusted Third Party hebben we geen belang bij de inhoud van de data. Door versleuteling is de data voor ons niet in te zien. Afgezien van de betekenisloze pseudoniemen bewaren we geen versleutelde gegevens...

Nederland

Viacryp heeft een dienst ontwikkeld waarbij gegevens proportioneel gedeeld worden met volledige bescherming van de privacy. Wij verwerken alleen pseudoniemen en versleutelde, dus onleesbare informatie. Dit gebeurt vakkundig in twee stappen. De pseudoniemen gebruiken we als een whitelist. De andere partij levert de pseudoniemen van haar klanten, ook in twee stappen, samen met de relevante versleutelde informatie. Wij filteren de informatie op basis van de geanonimiseerde whitelist en sturen alleen de informatie door van individuen die op de whitelist voorkomen. Voorbeeldtoepassing: fraude opsporen Deze dienst kunnen we bijvoorbeeld inzetten bij het opsporen van gestolen auto’s. De politie levert de lijst met kentekens van gestolen auto’s, de zogenaamde whitelist. De parkeergegevens en andere registraties van voertuigbewegingen kunnen vervolgens anoniem worden verwerkt...

Nederland

Viacryp biedt consultancy aan met betrekking tot haar pseudonimisatiediensten. In relatie met privacy governance kunnen we samen met u vaststellen of pseudonimiseren in uw context noodzakelijk en verstandig is. Daarnaast kunnen wij u samen met onze partners adviseren bij het inrichten van het proces rondom datagebruik. Hiermee bent u volledig in control en is het datagebruik binnen uw organisatie inzichtelijk, controleerbaar en reproduceerbaar. Integratie met dataplatforms De pseudonimisatiedienst kan worden geïntegreerd met een bestaand dataplatform. Hierdoor wordt het pseudonimisatieproces vast onderdeel van de bestaande dataprocessen Op voorhand pseudonimiseren Door data op voorhand te pseudonimiseren wordt de kans op negatieve gevolgen na een datalek of onrechtmatige verwerking geminimaliseerd terwijl de data wel maximaal bruikbaar is voor analyse- en onderzoeksdoeleinden. In 80% van de gevallen zal pseudonimiseren afdoende zijn omdat er geen herleidbare persoonsgegevens voor

Bedrijfsinfo

Organisatie

 • Bedrijfsvorm
  Hoofdkantoor – Moederbedrijf
 • Hoofdactiviteit
  Dienstverlener

Trefwoorden die met dit bedrijf samenhangen

 • Data-acquisitie, databases, gegevensbeveiliging
 • Management Advies
 • Bescherming van persoonsgegevens
 • Gegevensbescherming
 • Privacybescherming
Office Building Outline icon
Een pagina voor uw onderneming
Kunt u dit zien? Uw potentiële klanten ook Word ook lid van Europages en word gezien!