WORK SUPPLY - TRABALHO TEMPORÁRIO LDA - Temporary Staffing Agency

Portugal

Office Building Outline icon Dienstverlener

WORK SUPPLY - TRABALHO TEMPORÁRIO LDA
Web icon

Portugal

Tijdelijke werkkrachten zijn een eenvoudig en ongecompliceerd concept en een management tool dat veel gebruikt wordt door werkgevers wereldwijd. Het bestaat uit een driehoeksverhouding tussen drie verschillende partijen die gewoonlijk werkzaam zijn wanneer arbeidsorganisaties om verschillende redenen tijdelijk extra mankracht nodig hebben om in te spelen op specifieke behoeften. Drie partijen A – Werknemer B – Uitzendbureau (Work Supply – Temporary Staffing Agency) C –Klant /Onderneming De werknemer (A) is in dienst van het Uitzendbureau (B) – dat ook fungeert als de werkgever, die de arbeider vervolgens ter beschikking stelt aan zijn Klant/Onderneming (C). Het uitzendbureau dat fungeert als de werkgever (B) is verantwoordelijk voor de betaling van de salarissen en alle andere arbeidsgerelateerde kosten en heeft ook disciplinaire bevoegdheden ten aanzien van de werknemer (A). De Klant/Onderneming (C) heeft

Portugal

Hoewel dit meestal niet zo wordt opgevat, is de personeelsvoorziening voor alle praktische en juridische doeleinden vrijwel identiek van aard, opzet, werking en finaliteit als tijdelijke werkkrachten. Vaak wordt aangenomen dat de personeelsvoorziening niets anders is dan outsourcing, wat in zeer ruime zin betekent dat de loonadministratie geheel of gedeeltelijk wordt uitbesteed aan een gespecialiseerde derde partij. Deze overbodige vereenvoudiging beperkt echter de reikwijdte en het conceptuele begrip van de personeelsvoorziening en verbergt het enorme potentieel ervan als middel om vraag en aanbod van werkkrachten in evenwicht te brengen tussen twee of meer arbeidsorganisaties in verschillende landen binnen de EU of de EEA of zelfs daarbuiten.

Portugal

Wordt je bedrijf bedreigd door het toenemende tekort aan werknemers in heel Europa? Ziek en moe van het wanhopig zoeken naar werknemers? Kan je geen werknemers vinden op de lokale arbeidsmarkt? Tekorten aan personeel kunnen een enorme impact hebben op organisaties: Daling van de productiviteit Verlies aan omzet en minder opbrengst Verspilde en onderbenutte middelen Gemiste kansen Onvervulde verplichtingen Bedrogen partners die je niet wilt verliezen Ontwikkelingsprojecten die on hold staan Tijd en middelen verspild aan het zoeken naar werknemers zonder resultaat Overwerkte werknemers die uiteindelijk uitgeput raken en ermee stoppen Vertragingen, tegenslagen, wanhoop Slechte gezondheid door de constante stress, slapeloze nachten en geen gemoedsrust Verwaarloosde sociale en familiale relaties