Omschrijving

Opstijging van vocht door capillariteit, die vaak “capillaire opstijging” genoemd wordt, is een natuurlijk fysisch verschijnsel dat vaak voorkomt in oude gebouwen. Deze wordt gekenmerkt door breuklijnen die onder de woning aanwezig zijn (zie onderstaand schema). Het water dat in deze breuklijnen loopt, creëert door wrijving een elektrische lading van 50 tot 500 millivolt. Deze capillaire spanning voert het bodemwater (+) in opgaande lijn naar de muren (-) (zie bovenstaand schema) Het is aangetoond dat de watermoleculen dipolen vormen (zoals magneten) die zich zo richten dat ze zich door de muurporiën heen oprichten via een fysiek verschijnsel dat capillariteit genoemd wordt. De capillaire opstijging onderscheidt zich door de aanwezigheid van minerale zouten in de muren van het type nitraat (afkomstig uit dierlijke uitwerpselen) en sulfaat (afkomstig uit de rots)

Luchtdrogingsapparatuur
  • ontvochtigers
  • ontvochtiging van muren

Wilt u meer informatie van de verkoper?