The B2B sourcing platform

B-VCA Examen

Basisveiligheid examens voor werknemers

Omschrijving

Basis B-VCA Examen: VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). De training Basisveiligheid (B-VCA) is bedoeld voor alle uitvoerende medewerkers. Basis Veiligheid VCA (ook wel bekend als VCA 1 of vca basis) Met het B VCA diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door SSVV en VCA infra. Het examen omvat 40 vragen en u heeft hiervoor maximaal 60 minuten. U bent geslaagd als u minimaal 28 vragen goed hebt beantwoord. U ontvangt dan het VCA pasje en B VCA diploma dat 10 jaar geldig is Dit examen is verplicht voor werknemers in uitvoerende beroepen zoals de bouw, Industrie, Metaal, Klein metaal Transport en vervoerssector denkt u ook aan chauffeurs van gevaarlijke stoffen dan wel werknemers op de werkvloer in risico omgeving.

Website