Fast ForWord - Engelse lees, spreek & taalvaardigheid met een doorlopende (ERK) leerlijn

Contacteren

Omschrijving

Fast ForWord is een online programma waarmee leerlingen hun taalvaardigheden kunnen verbeteren en tegelijkertijd uitdaging vinden in de Engelse taal. Dit programma is gebaseerd op neuro-wetenschappelijk onderzoek. Fast ForWord zorgt voor een grotere concentratieboog, snellere informatie verwerking en een beter taalbegrip. Daarnaast geeft het juist ook erg sterke leerlingen de mogelijkheid om hun Engelse taalvaardigheden op een leuke manier te verbeteren! Vaak weten ouders en leraren dat een kind meer kan, maar dat het “er niet uit komt”. Er is bijvoorbeeld een vaardigheid die onvoldoende is ontwikkeld. Fast ForWord zoekt deze vaardigheid op en gaat direct aan de slag met het versterken hiervan. Fast ForWord wordt daarom ingezet in het aanpakken van leesproblemen, auditieve verwerkingsstoornissen, spraak of taalproblemen, autisme, ADD/ADHD en leerproblemen. Daarbij ondersteunt het ook leerlingen die door andere problemen bij hun taalontwikkeling uit dreigen te vallen.