Köster Injectiehars - Betoninjectie

Contacteren

Omschrijving

Scheuren ontstaan, als de in een bouwdeel werkende krachten, spanningen, groter zijn dan die van de weerstand van het bouwdeel. Daardoor, als het bouwdeel scheurt, worden de ontstane spanningen afgebouwd. In vergelijking met de drukvastheid, is de trekvastheid van beton relatief gering. Dit geld in het bijzonder voor vers beton. De meeste scheuren ontstaan daarom door trekkrachten of buigtrekkrachten. Er zijn meerdere oorzaken te benoemen die tot scheurvorming in een bouwdeel leiden: scheurvorming door gewicht, bijvoorbeeld transport of het eigengewicht van het gebouw. scheurvorming door krimp, beton krimpt tijdens het uitharden door warmteontwikkeling. scheurvorming door bewegingen in de ondergrond, zettingen, grondwaterfluctuaties. scheurvorming door thermische invloeden, zoninwerking ( uitzet ) en afkoeling ( krimp) Het betoninjectie programma van Köster bestaat uit 6 Polyurethaanharsen die voor alle voorkomende gevallen een zekere oplossing bieden.